Gönderen: marasturk | Mayıs 31, 2007

Amacımız

Bilgisayar Teknikerleri arasında mesleki dayanışma sağlamak, arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek, sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kurulmuş Bir Topluluktur.

Reklamlar
Gönderen: marasturk | Mayıs 30, 2007

Bilgisayar Teknikeri

Bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (Pc, ağ ortamı ve internet için), donanım bakım ve onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir.

Bilgisayar teknikeri, yukarıdaki konulardan tamamında yeterli bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir.

Teknikerin edinmiş olduğu bilgi almış olduğu eğitim, çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemeyi başkalarıyla iyi ilişki kurması gerektiğini öğretecektir. Tekniker, yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir.

Buna göre teknikerin bilgisayar endüstrisindeki rolü:
Bütün teknikerlerin görev tanımlarının ortak özellikleri

Hata bulma
Problem Çözme
Karar verme
İşlem ve fonksiyonların planlaması
olarak ifade edilebilir.

Tekniker yönetime karşı çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş yazılım teknisyenlerinin çalışmalarına nezaret edebilecektir. Aşağıdaki alanların çoğunda uzmanlık gösterecektir.

Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir.
Yazılım planlama ve tasarımında görev alır.
Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir.
Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır.
Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir.
Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır.
İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir.
Donanım keşif işlemlerinde görev alır.
Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar.
İş yerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir.
İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir, hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür.
Analitik düşünme yeteneği kazanır.
Yerinde ve zamanında doğru eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır.
Bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır.
Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Gönderen: marasturk | Mayıs 30, 2007

Bilgisayar Teknikerleri ve Teknisyenleri Buraya

Eğitim ve Öğretimlerini tamamlayarak Bilgisayar Teknikerliği veya da Bilgisayar teknisyenliği diploması almış arkadaşları bir arada toplamak amacıyla Küçük bir adım attık bu adımın devamı en kısa zamanda gelecek ve hepimizin haklı sesini duyurarak kendimize Daha iyi bir gelecek için buraya yerleştik.

« Newer Posts

Kategoriler